Comunicatul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului privind drogurile – 2023

Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului îndeamnă statele să ia în considerare dezincriminarea și să pună capăt tratamentului inuman aplicat consumatorilor de droguri.

Acest raport este un pas extrem de important în direcția corectă pentru reforma drogurilor și este o binevenită rază de speranță în România, unde guvernul încă insistă asupra unei politici în materie de droguri care este atât ineficientă, cât și dăunătoare.

Noi, cei de la Clinica Color Mind, sperăm sincer că acest raport va convinge decidenții politici români să urmeze indicațiile. Îl aplaudăm pe Volker Türk și pe toți cei implicați în realizarea acestui raport.


Comunicatul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului:


GENEVA (20 Septembrie 2023) – Un raport al ONU pentru Drepturile Omului solicită trecerea de la măsurile punitive în abordarea problemei drogurilor la nivel mondial, la utilizarea unor politici bazate pe drepturile omului și sănătate publică, argumentând faptul că utilizarea disproporționată a pedepselor penale provoacă prejudicii.


Raportul îndeamnă statele să dezvolte politici eficiente în materie de droguri, inclusiv să ia în considerare dezincriminarea posesiei de droguri pentru uz personal. „Dacă este concepută și implementată în mod eficient, dezincriminarea poate fi un instrument puternic care asigură faptul că sunt protejate drepturile persoanelor care consumă droguri”. – se menționează în raport.


„Legile, politicile și practicile aplicate în abordarea consumul de droguri nu trebuie să ajungă să exacerbeze suferința umană. Problema drogurilor rămâne foarte îngrijorătoare, dar tratarea persoanelor care consumă droguri drept infractori nu este soluția”, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk.


„Statele trebuie să se detașeze de focusul dominant actual asupra interdicției, represiunii și pedepsei, și, în schimb, să îmbrațișeze legi, politici și practici ancorate în drepturile omului și care au ca scop reducerea riscurilor.”


Raportul ONU pentru Drepturile Omului, mandatat de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, constată că utilizarea disproporționată a pedepselor penale descurajează persoanele consumatoare să caute tratament și alimentează stigmatizarea și excluziunea socială. Conform celor mai recente statistici disponibile în Raportul Mondial asupra Drogurilor din 2023, consumatorii de droguri sunt afectați în mod disproporționat de virusii transmiși prin sange, aproape 660.000 mor în fiecare an din cauze legate de droguri, și 10% din toate infectiile noi cu HIV la nivel global în 2021 au fost în rândul persoanelor care au folosit droguri injectabile.


Efectele negative ale acestor politici sunt profunde și de anvergură, arată raportul. Militarizarea forțelor de ordine în așa-numitul război împotriva drogurilor contribuie la încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv la crime extrajudiciare. Și utilizarea disproporționată a pedepselor penale contribuie în mod semnificativ la supraaglomerarea închisorilor.

Raportul subliniază că efectele acestor politici sunt cele mai grave pentru persoanele de origine africană, femei, popoarele indigene și tinerii din medii sărace.
„Politicile de astăzi în materie de droguri au cel mai mare impact asupra celor mai săraci și cei mai vulnerabili”, a subliniat Turk.

A existat, de asemenea, o creștere a utilizării pedepsei cu moartea pentru condamnările legate de droguri la nivel mondial, contrar normelor și standardelor internaționale ale legislației privind drepturile omului. Numărul înregistrat de persoane executate pentru infracțiuni legate de droguri sa dublat în 2022 față de 2021, reprezentând 37% din toate execuțiile înregistrate la nivel global, se arată în raport.

„Accentul actual pus excesiv pe constrângere și control pentru combaterea drogurilor, provoacă o creștere a încălcărilor drepturilor omului, în ciuda dovezilor tot mai mari că decenii de criminalizare și așa-zisul război împotriva drogurilor nu au protejat nici bunăstarea oamenilor și nici nu au descurajat criminalitatea legată de droguri”, Türk.

Raportul arată că un număr tot mai mare de țări adoptă politici și practici care dezincriminalizează consumul de droguri și tratează consumul de droguri ca o problemă de sănătate publică a drepturilor omului, și aplică abordări bazate pe dovezi, sensibile la gen și de reducere a riscurilor. Înaltul Comisar a cerut statelor să se bazeze pe această tendință pozitivă.

Puteți găsi raportul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului aici:
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-ohchrs-report-human-rights-challenges-addressing-and-countering

28 septembrie 2023