Program de tratament pentru tulburările psihotice acute

Termenul de psihoză este utilizat pentru a descrie o serie de tulburări mentale care pot include halucinații (percepții false), idei delirante, dezorganizare la nivel de gândire și comportament sau așa-numitele simptome negative (de exemplu, reducerea expresiei emoționale, lipsă de voință, tendința la retragere socială). De multe ori persoana care suferă de psihoză nu conștientizează că aceste lucruri sunt simptomele unei boli, ceea ce poate face dificil accesul la un tratament adecvat.

Intervenția precoce într-un episod psihotic acut poate preveni o serie de consecințe grave ale acestuia, atât pentru siguranța persoanei afectate, cât și a altora.

În cadrul clinicii Color Mind am dezvoltat un program integrat de tratament, bazat pe conceptul de management de caz, pentru a putea aborda cât mai multe dintre nevoile complexe ale pacienților și familiilor acestora.

Programul individualizat de tratament

Un episod psihotic acut poate afecta numeroase aspecte ale vieții unei persoane – nu este vorba numai de afectarea stării de sănătate, ci și a funcționării sociale, profesionale, familiale, precum și de confruntarea cu stigmatizarea și lipsa de înțelegere din partea celor din jur. Pentru a aborda în mod coerent această problemă, este esențială colaborarea încă de la început între toate persoanele implicate în îngrijirea acestor pacienți, coordonate de un manager de caz. În acest mod pot fi selecționate și implementate cele mai potrivite intervenții pentru fiecare situație în parte.

Lucrul în echipă

Programul terapeutic pentru tulburările psihotice acute al clinicii Color Mind se bazează pe lucrul în echipă. Această echipă este formată din: pacient, susținător, manager de caz, terapeut individual și psihiatru.

Pacientul: este persoana care prezintă simptomele unui episod psihotic acut.

Susținătorul: este persoana de suport din mediul pacientului (membru al familiei, prieten) care este dispusă să sprijine pacientul pe parcursul perioadelor de intervenție precoce/ stabilizare/ recuperare într-o manieră sănătoasă și funcțională.

Managerul de caz: este persoana responsabilă de bunul mers al programului de tratament, care asigură coordonarea echipei terapeutice, coerența intervențiilor în sensul îndeplinirii obiectivelor stabilite, păstrând o imagine de ansamblu asupra tuturor elementelor și variabilelor. Managerul de caz menține relația cu persoana de susținere și intervine ori de câte ori este necesar în menținerea unui cadru cât mai adecvat schimbării pe care pacientul dorește să o realizeze.

Terapeutul individual: este persoana care se află cel mai aproape de pacient, este ghidul său în drumul către schimbare. Terapeutul individual ajută pacientul în stabilirea obiectivelor individuale și lucrează împreună pentru îndeplinirea acestora, fiindu-i mereu alături pentru a-l susține și încuraja.

Psihiatrul: monitorizează starea de sănătate a pacientului, identifică eventualele afecțiuni psihice, apreciază dacă este sau nu cazul de medicație, prescrie și monitorizează medicația, oferă informații cu privire la mecanismele psihice, efectele medicației, substanțe, dependență, tratament, recuperare.

După caz, din echipa terapeutică mai pot face parte: un terapeut de familie (care abordează problemele existente/nou apărute la nivelul întregii familii, pentru a încuraja integrarea pacientului într-un mediu care să-i permită șanse mai mari de recuperare), un terapeut specializat în consilierea copiilor/adolescenților (care poate evalua și aborda impactul avut de tulburarea psihotică asupra copiilor din familia pacientului, atunci când este cazul), un psiholog clinician (care poate efectua o evaluare structurată a fiecărui pacient, care poate ajuta la stabilirea diagnosticului și monitorizarea progreselor).

Structura programului de tratament

Structura programului de tratament pentru tulburarea psihotică acută a fost dezvoltată pe baza experienței noastre clinice și având în vedere cele mai noi abordări care și-au dovedit eficiența în acest domeniu.

În dezvoltarea unui Program Individualizat de Tratament este necesară formarea echipei și evaluarea caracterisiticilor individuale, sociale, familiale și contextul particular al fiecărui pacient în parte – acestea făcând obiectul procesului de admitere în programul de tratament.

Procesul de admitere în programul de tratament este prima etapă de lucru și presupune:

  • O ședință de management de caz la care participă pacientul, susținătorul și un manager de caz atribuit de clinica Color Mind. La această ședință se discută aspecte generale legate de episodul actual, contextul de viață, așteptările pacientului și susținătorului cu privire la tratament, componența echipei terapeutice. În urma acestei ședințe, managerul de caz va propune ceilalți doi specialiști ce vor face parte din echipa terapeutică (terapeutul individual și psihiatrul) și va stabili împreună cu pacientul și susținătorul său programările pentru întâlnirea cu aceștia.
  • O ședință de psihiatrie, în care se discută despre simptomele actuale, istoricul acestora, eventuale tratamente anterioare sau prezente, anamneză – istoric de sănătate fizică și psihică, se pot solicita analize de laborator sau alte investigații medicale complementare, etc.
  • O ședință de terapie individuală, în care se discută despre resursele pacientului, obstacole și oportunități pe care le anticipează, abilități personale, motivație, încredere etc. În același timp, este primul pas pentru construirea unei relații terapeutice, element fundamental în orice proces psihoterapeutic.

Aceste ședințe inițiale sunt utile pentru întreaga echipă – din perspectiva rolurilor pe care le dețin, pacientul și susținătorul fiind încurajați să fie atenți la felul în care relaționează cu fiecare specialist în parte, să fie deschiși și sinceri cu privire la preocupările și așteptările pe care le au, astfel încât echipa terapeutică și programul propus să fie cât mai aproape de pacient.

Procesul de admitere în programul de tratament se finalizează printr-o ședință între pacient, susținător și managerul de caz, în care acesta din urmă prezintă un raport ce conține observațiile și recomandările echipei terapeutice sub forma unui Program Terapeutic Individualizat. De asemenea, se clarifică eventualele aspecte legate de participarea la program, componența echipei terapeutice, se discută și semnează Consimțământul Informat și Acordul de Tratament.

În funcție de obiectivele terapeutice stabilite, programul variază ca durată, intervenții, număr și frecvență a ședințelor.

IMPORTANT: Informațiile împărtășite de către client în cadrul programului de tratament se află sub semnul confidențialității. Clinica Color Mind se angajează să nu dezvăluie aceste informații niciunei terțe părți. VEZI CLAUZE CONFIDENȚIALITATE

 

 

Vreau o programare