Lucrul în echipă

În cadrul programelor de tratament pentru dependențe este de o importanță deosebită lucrul în echipă. Această echipă este formată din: pacient, susținător, manager de caz, terapeut individual și psihiatru, fiecare cu roluri bine definite, având ca scop bunul mers al recuperării din dependență.

Pacientul: este persoana care are un comportament adictiv (consum de alcool, de substanțe, joc de noroc, utilizarea computerului, etc).

Susținătorul: este persoana de suport din mediul pacientului (membru al familiei, prieten) care este dispusă să susțină demersul de recuperare într-o manieră sănătoasă și funcțională.

Managerul de caz: este persoana responsabilă de bunul mers al programului de tratament, care asigură coordonarea echipei terapeutice, coerența intervențiilor în sensul îndeplinirii obiectivelor stabilite, păstrând o imagine de ansamblu asupra tuturor elementelor și variabilelor. Managerul de caz menține relația cu persoana de susținere și intervine ori de câte ori este necesar în menținerea unui cadru cât mai adecvat schimbării pe care pacientul dorește să o realizeze.

Terapeutul individual: este persoana care se află cel mai aproape de pacient, este ghidul său în drumul către schimbare. Terapeutul individual ajută pacientul în stabilirea obiectivelor individuale și lucrează împreună pentru îndeplinirea acestora, fiindu-i mereu alături pentru a-l susține și încuraja.

Psihiatrul: monitorizează starea de sănătate a pacientului, identifică eventualele afecțiuni psihice, apreciază dacă este sau nu cazul de medicație, prescrie și monitorizează medicația, oferă informații cu privire la mecanismele psihice, efectele medicației, substanțe, dependență, tratament, recuperare.

Vreau mai multe informații

Info utile
3. Fundamente bio-psiho-sociale in dependenta de droguri
CONCEPTE DE BAZA PRIVIND TULBURARILE DATORATE CONSUMULUI DE SUBSTANTE AUTORI: Dr. Gabriel Cicu; Psih. Ana Mari
Vezi toate articolele