Confidențialitate

Reguli asupra practicilor de confidențialitate și etică profesională

Acest document se referă la modul în care informațiile cu caracter personal, inclusiv cele referitoare la starea dumneavoastră de sănătate, vor fi păstrate, folosite și, în unele cazuri, dezvăluite, precum și la modul în care puteți avea acces la aceste informații. Va rugăm să parcurgeți acest material cu atenție.

În România nu există în acest moment standarde de etică și confidențialitate pentru practica de psihoterapie. Color Mind a alcătuit acest regulament pornind de la standardele de etică general acceptate în domeniul serviciilor de sănătate mintală.

Color Mind agreează și se supune reglementărilor privind etica și confidențialitatea formulate în codul deontologic al Colegiului Medicilor din România, al Colegiului Psihologilor din România și în Legea sănătații mintale și protecției persoanelor cu tulburări psihice, ale școlilor Europene de psihanaliză și analiză tranzacțională și ale altor documente internaționale relevante.

Pentru întrebări și clarificări ne puteți scrie pe adresa clinicii pe care o gasiți la secțiunea Contact.

Color Mind se angajează să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor cu caracter personal și să vă informeze în legătură cu practicile noastre legate de confidențialitate, punându-vă la dispoziție acest document. Avem dreptul de a ne schimba practicile de confidențialitate în masura în care legea permite acest lucru. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări legale în legătură cu practicile noastre legate de confidențialitate. Clienții Color Mind vor fi anunțați de orice schimbări care ar putea surveni la un moment dat. Puteți cere o copie a documentului nostru de confidențialitate, în orice moment, contactând secretariatul nostru.

Ca regulă generală, Color Mind protejează confidențialitatea oricărei informații, în scopuri profesionale, și a oricăror altor date privind identitatea clientului, diagnosticul, intervențiile și evoluția survenite în relația profesională cu un client.

 

Cazurile în care pot fi folosite sau dezvăluite informații cu caracter personal sunt:

Tratament: Putem folosi informația legată de starea Dumneavoastră de sănătate doar pentru a vă oferi servicii profesioniste. Am stabilit standarde de confidențialitate care limitează accesul diferiților membri ai personalului nostru la informațiile cu caracter personal, în funcție de atribuțiile postului. Fiecare membru al personalului nostru semnează o declarație de confidentialitate.

Dezvăluire: Putem dezvălui și/sau impărtăși informațiile cu caracter personal cu alti profesioniști din domeniul sănătații care vă ofera tratament și/sau alte servicii conexe. Acești profesioniști vor avea o politică de confidențialitate asemănătoare. Informațiile cu caracter personal pot fi deasemenea dezvaluite familiei Dumneavoastră, prietenilor și/sau altor persoane pe care alegeți sa le implicați în ingrijirea Dumneavoastră, doar dacă sunteți de acord sa procedăm în acest fel.

Plata: În cazul în care plata pentru serviciile noastre se face prin intermediul unei case/societăți de asigurări de sănătate, putem folosi și dezvălui informații cu caracter personal pentru derularea modalității de plată pentru serviciile pe care vi le oferim. Aceste informații vor fi procesate de personalul nostru administrativ și pot fi direcționate către companii de asigurări sau alte structuri care sunt implicate în procesul de corespondența electronică și/sau de recuperare a sumelor de bani neplătite.

Urgențe: Putem folosi sau dezvălui informații cu caracter personal pentru a notifica sau pentru a asista în notificarea unui membru al familiei, ori a oricărei persoane responsabile de îngrijirea Dumneavoastră, în cazul unei urgențe care se referă la locația, starea sau decesul Dumneavoastră. Dacă este posibil, vă vom consulta cu privire la această utlizare sau dezvăluire a informațiilor cu caracter personal. În condiții de urgență sau dacă Dumneavoastră sunteți incapabil, vom apela la decizia nostră profesională pentru a dezvălui doar acea informație relevantă pentru ingrijirea Dumneavoastră.

La solicitarea organelor juridice: Putem folosi sau dezvălui informațiile cu caracter personal când acest lucru ne este cerut prin lege (hotărâri judecătorești sau administrative, somații sau alte proceduri legale).

Abuz sau neglijare: Putem folosi informațiile cu caracter personal pentru a le transmite autorităților responsabile în cazul în care considerăm că sunteți o posibilă victimă a abuzului, neglijării sau violenței domestice sau o posibilă victimă a altor infracțiuni. Aceste informații vor fi dezvăluite doar în măsura în care este necesară prevenirea unei amenințari serioase asupra sănătății sau siguranței Dumneavoastră sau a altora.

Responsabilități legate de sănătatea publică: Vom dezvălui informații cu caracter personal pentru a raporta probleme legate de un produs medicamentos, reacții la medicamente, expunerea la o anumită boală/infecție și pentru a preveni și controla boala, rănirea și/sau dizabilitatea.

Amintirea/stabilirea programărilor: Putem folosi sau dezvălui informațiile cu caracter personal pentru a vă aminti – prin intermediul mesajelor telefonice vocale sau scrise, a carților poștale sau a scrisorilor – că aveți stabilită o programare.

Servicii de marketing în domeniul sănătății: Nu vom folosi informațiile cu caracter personal în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care avem în scris acordul Dumneavoastră.

 

Drepturile Dumneavoastră la confidențialitate în calitate de pacient al nostru:

Acces: Pe baza unei cereri scrise, aveți dreptul de a inspecta și de a face copii ale informațiilor cu caracter personal (sau ale unei persoane al cărei tutore legal sunteți). Contactați Secretariatul nostru pentru o copie a formularului de cerere. Copiile, dacă sunt necesare, se vor elibera contra cost. Dacă preferați un rezumat sau o explicație a informației legate de sănătatea Dumneavoastră, vă putem oferi acest serviciu în schimbul unei taxe. Vă rugăm să contactați secretariatul nostru pentru informații privind sistemul nostru de taxare.

Amendament: Aveți dreptul de a modifica informațiile cu caracter personal în cazul în care considerați că sunt incorecte sau incomplete. În anumite circumstanțe, cererea Dumneavoastră poate fi respinsă.

Dezvăluiri în situații excepționale: Aveți dreptul sa fiți inștiințați asupra situațiilor în care se cere dezvăluirea informațiilor cu caracter personal.

Restricții: Aveți dreptul de a ne solicita să impunem restricții adiționale în folosirea sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal. Ne vom respecta întelegerea (cu excepția situațiilor urgente). Vă rugăm să contactați secretariatul nostru dacă doriți o restricționare suplimentară a accesului la informațiile cu caracter personal. Această cerere trebuie trimisă în scris.

 

Întrebări și reclamații

Aveți dreptul de a înainta o plângere împotriva noastră în cazul în care considerați că nu am respectat Politica de Confidențialitate. Reclamația Dumneavoastră trebuie adresată secretariatului nostru. Dacă veți considera că v-am incălcat dreptul la confidențialitate sau dacă nu sunteți de acord cu o decizie pe care am luat-o în ceea ce priveste accesul la informația legată de sănătatea Dumneavoastră, puteți să ne trimiteți o reclamație în scris. Susținem dreptul Dumneavoastră la confidențialitatea informației care vă privește și suntem dispuși să colaborăm spre soluționarea oricărei probleme în acest domeniu.