Raport EMCDDA privind puritatea substanţelor – 2017

Fiecare ţară în parte din Uniunea Europeană îşi are propria legislaţie în ceea ce priveşte consumul şi comercializarea substanţelor psihoactive nepermise. Nu numai legislaţiile diferă de la ţară la ţară, cât şi puritatea şi compoziţia acestor substanţe. Cererea variază şi creşte şi, de aceea, populaţia consumatoare trebuie să ia în calcul tot mai des importanţa conştientizării propriilor decizii când alege să cumpere droguri din locuri incerte.

 

Raportul European privind drogurile 2017: Tendințe și evoluții

Puritatea substanţelor joacă un rol esenţial în determinarea calităţii. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (European Monitoring Center For Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) a lansat anul acesta „Raportul European privind drogurile 2017: Tendințe și evoluții”, din care reies statistici considerabile ce pun bazele unei noi opinii în aria de cercetare a drogurilor la nivel European. Raportul a fost întocmit pentru fiecare ţară membră în parte, reprezentând o analiză a mai multor factori ce influenţează substanţele şi relaţia umană cu acestea.

Raportul ne arată că cea mai folosită substanţă la nivel European – în principal de adulţii tineri, dar şi de mulţi copii, este canabisul. În acest caz, de cele mai multe ori, riscurile vin din necunoaşterea consumatorilor că utilizarea canabisului la vârste în care ciclul de dezvoltare nu s-a încheiat poate avea urmări severe asupra sănătăţii. Când consumul se întâlneşte la persoane tinere aflate în timpul anilor de formare a Sistemului Nervos Central, acestea pot fi mai vulnerabile la efectele pe termen lung.

Datele transmise de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) sunt comprimate în rapoarte anuale şi naţionale şi se bazează pe rezultatele analizelor de laborator. Acestea sunt culese şi din statisticile de rutină, iar in câteva țări chiar din studii ad-hoc, referindu-se la capturile sau eșantioanele furnizate de utilizatori (nivel de vânzare cu amănuntul).

 

Colectarea si stabilirea exactității datelor 

Mass media are în zilele noastre, la fel ca şi mediul online, o influenţă puternică asupra celor cărora se adresează, aici lansându-se adesea informaţii asupra unei mari creșteri a potenţei substanţelor, lansând îngrijorarea că drogurile aflate acum pe piaţa de consum sunt mult mai puternice decât cele disponibile în trecut. Pentru a stabili o bază științifică în urma căreia să poată fi consultaţi politicieni şi cercetatori, EMCDDA a înaintat o anchetă ce se referă la puritatea şi potenţa canabisului în Europa.

Uneori pot apărea erori în stabilirea exactităţii datelor. Ele pot proveni din studii locale sau din studii ad-hoc care nu se repetă în timp, pentru a le fi stabilită acurateţea. Unele sunt analize ce se bazează pe examinarea comprimatelor confiscate, în timp ce altele sunt întemeiate, de exemplu, pe analiza comprimatelor prezentate de utilizatori. O altă sursă importantă de variație ce poate apărea în raportarea între țări este tipul de sisteme informatice și strategiile de eșantionare folosite pentru a produce aceste date. Preferabil ar fi ca ele să provină din sistemele naționale de monitorizare, însă este greu de stabilit din cauza politicior duse de fiecare stat membru al uniunii.

 

Substaţele menţionate în raport

Raportul cuprinde informaţii cu privire la conţinutul substanţelor interzise, astfel încercându-se monitorizarea mai eficientă a acestora. Aici nu intră produsele medicamentoase cum ar fi steroizii sau benzodiazepinele. Elementele principale ale colectării datelor cuprind combinații ale conținuturilor găsite în drogurile analizate: substanţe asemănătoare MDMA; (met)amfetamină și alte substanțe clasificate. De asemenea, se redau statistici privind potența produselor de canabis și puritatea heroinei, a produselor din cocaină (cocaină și crack) și amfetamină. În plus, sunt furnizate date privind conținutul MDMA în comprimatele de Ecstasy.

 

Reducerea riscurilor în rândul consumatorilor

Puritatea şi calitatea substanţelor sunt esenţiale în determinarea siguranţei utilizatorului. An de an se înregistrează decese în diferite țări din cauza neputinţei consumatorului de a decide propriul consum. În astfel de cazuri, testarea purităţii substanţelor este soluţia reduceri riscurilor. Legislaţiile încă sunt rigide şi nepermisive în unele ţări Europene, iar riscul apariţiei unor noi cazuri nedorite rămâne prezent.

 

19 iulie 2017